Questioner

Questioner es una aplicació que consisteix en varis questionaris relacionats amb el cine.

De moment està només per Android però estem treballant per aconseguir la compatibilitat de totes les plataformes.

Descàrregar APP